Κουκουβάγιες!

Ώρα CERN 6:22 πρωινή. Σε 38 λεπτά τελειώνει η 7ωρη βραδινή μου βάρδια (τη λεγόμενη owl shift!) στο trigger. Τώρα που πλησιάζει ο καιρός λειτουργίας του LHC, τα πειράματα έχουν περάσει πλέον σε 24ωρη λειτουργία, κάνοντας συνεχώς δοκιμές και προετοιμάζονται για την πολυπόθητη δέσμη…

Δουλειά του υποσυστήματος σκανδαλισμού (trigger) είναι να αποφασίζει σε διάστημα 3 μικροδευτερολέπτων (3 εκατομμυριοστών του δευτερολέπτου!) αν αυτό που συμβαίνει την τρέχουσα στιγμή στο CMS είναι άξιο αποθήκευσης και περαιτέρω παρατήρησης.

Δουλειά του trigger shifter? Να ελέγχει την καλή κατάσταση του υποσυστήματος και να κάνει αλλαγές σε περίπτωση που χρειάζεται. Αυτό το κάνουμε με τη βoήθεια πολλών επιπέδων λογισμικού που

  • αναλαμβάνουν να προγραμματίσουν τα ηλεκτρονικά που συλλέγουν τις πληροφορίες από τον ανιχνευτή και αποφασίζουν το τι θα συμβεί,
  • ελέγχουν την καλή κατάσταση των ηλεκτρονικών και των καλωδιώσεων μεταξύ τους
  • προσομοιώνουν την αναμενόμενη συμπεριφορά τους και συγκρίνουν το τι συμβαίνει με αυτό που θα περιμέναμε να δούμε

Η ποσότητα πληροφορίας που έχει να παρακολουθεί κάποιος είναι τεράστια. Ευτυχώς τον περισσότερο χρόνο δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε λεπτομερές ψάξιμο, γιατί τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται όλο και πιο σταθερά εδώ 🙂

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια απεικόνιση της συνεισφοράς των διαφόρων υποσυστημάτων μιονίων του CMS στην τρέχουσα δοκιμή (μιλάμε για φρεσκότατο υλικό!):

Για περισσότερες πληροφορίες για το κάθε ένα: DTTF, RPC, CSC

Και παρακάτω ένα screenshot από το DAQ (Data Acquisition – υπεύθυνο για την αποθήκευση των δεδομένων αφού συλλεχθούν) το οποίο μας δείχνει συγκεντρωτικά ποια υποσυστήματα δουλεύουν την τρέχουσα στιγμη, πόσα γεγονότα έχουμε συλλέξει και άλλα ωραία:

Και γράφοντας αυτό πέρασαν άλλα 25 λεπτά περίπου! Τι ωραία!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s