Άποψη για τα Lenovo?

Βρήκα μια καλή άκρη για να πάρω ένα Τ61 σε πολύ καλή τιμή. Τι λένε από ποιότητα; Έχουν κρατήσει τα ίδια στάνταρ όπως τότε που τα έβγαζε η ΙΒΜ;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s